Teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İKİ) yıldır.


Motorlu Çapa Makinasının bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın gantisi kapsamındadır.

Garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Motorlu Çapa Makinası tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, sırasıyla bayi ve fabrikamıza bildirim tarihinden itibaren başlar.


Motorlu Çapa Makinası garanti süresi içersinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


  • Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içersinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaları, dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.